Często zadawane pytania

1. Dlaczego posadzka wykazuje silne przebarwienia?

Nawierzchnia posadzki przemysłowej wykazuje początkowo silne przebarwienia, co jest spowodowane nierównomiernym wysychaniem betonu. Zastosowany na powierzchni posadzki preparat pielęgnacyjny Sikafloor® ProSeal 12 zabezpiecza beton przed zbyt szybką utratą wody. W miejscach, w których warstwa preparatu Sikafloor® ProSeal 12 jest grubsza, odparowanie wody z betonu jest wolniejsze i posadzka ma ciemniejszy kolor. Kolor ulega wyrównaniu w miarę dojrzewania i wysychania betonu, co może trwać nawet kilka miesięcy – przyjmuje się, że beton przy wysychaniu jednostronnym wysycha z szybkością 1mm/24 godziny przy pełnej dyfuzyjności powierzchni betonu i wskaźniku w/c = 0,48 – 0,5.

2. Czy barwa posadzki będzie jednolita?

Po wyschnięciu uzyskana barwa nawierzchni jest trwała, o teksturze marmurkowej, z przemazami nieco jaśniejszych i ciemniejszych odcieni danego koloru. Nie jest to wada a typowa cecha posadzek betonowych z utwardzeniem powierzchniowym.

3. Podczas czyszczenia posadzki na mokro pojawia się drobna sieć spękań?

Zjawisko to jest całkiem normalne. Występuje to zazwyczaj na powierzchni posadzek zacieranych mechanicznie. Jednak nie obniża to w żadnej mierze walorów użytkowych oraz mechanicznych posadzki.

4. Posadzka pęka – przyczyny?

Zazwyczaj pęknięcia są kombinacją kilku czynników takich jak na przykład:

- nie przeprowadzenie badań gruntu
- nieodpowiednie zaprojektowanie zbrojenia oraz grubości płyty posadzki do wymaganych obciążeń
- źle przygotowane podłoże (szczególnie istotne dla wykonania posadzek jest właściwe przygotowanie zagęszczonego podkładu gruntowego w zakresie nośności)
- niesprzyjające warunki zewnętrzne podczas wykonywania posadzki: silny wiatr, niska wilgotność, nasłonecznienie, mróz (temp. poniżej 5°C)
- zbyt duży rozstaw dylatacji
- zbyt wczesne rozpoczęcie eksploatacji posadzki
- przekroczenie zakładanych nośności płyty

5. Dlaczego z posadzki wystają fragmenty zbrojenia?

Po zatarciu posadzki fragmenty zbrojenia rozproszonego mogą być widoczne na jej powierzchni, co jest zjawiskiem normalnym i nieuniknionym przy stosowanej technologii wykonania posadzek przemysłowych. Sporadycznie występujące na powierzchni druciki nie mają wpływy na walory użytkowe posadzki.

6. Kiedy można rozpocząć użytkowanie posadzki przemysłowej?

Pełną wytrzymałość posadzka uzyskuje po minimum 28 dniach. Użytkowanie posadzki utwardzanej powierzchniowo można rozpocząć w przypadku ruchu pieszych już 4 dnia po jej wykonaniu.

prefabrykaty betonowe
Nasze realizacje
Zobacz więcej >>