Zapytanie Ofertowe

Firma:
Adres realizacji:
Planowany termin realizacji:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
E-mail:
Rodzaj posadzki:
- posadzka utwardzona powierzchniowo zatarta na gładko
      Kolor:
      Podaj inny kolor:

- posadzka bez utwardzenia zatarta na gładko

- posadzka zatarta na ostro
      Talerz Miotła Pod żywice

Powierzchnia: m2
Grubość płyty: cm
Ilość pomieszczeń:
Aktualny stan podłoża: beton (stary, nowy)
grunty (gliny, piaski, iły)
kamień (tłuczeń, kliniec)
inne
opisz stan podłoża

Sposób obciążenia posadzki: kołem pojazdu
wózek widłowy
maszyna
regały
inne
opisz sposób obciążenia

Preferowany rodzaj zbrojenia:
brak zbrojenia
siatka stalowa
włókna stalowe
włókna polipropylenowe
włókna FORTA FERRO

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU BETONOMIESZARKI
W MIEJSCE UŁOŻENIA BETONU
[POJAZD 40 TON, BRAMA szer. 3m x wys. 4m]:
tak
nie


Uwagi:


prefabrykaty betonowe
Nasze realizacje
Zobacz więcej >>